logo Tìm kiếm
logo Thông báo & tin nhắn

Tư vấn luật

Quy định về thừa kế tài sản mới nhất hiện nay
Quy định về thừa kế tài sản mới nhất hiện nay

5 tháng trước

Di sản thừa kế có thể được phân chia theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Vậy các vấn đề liên quan đến thừa kế tài sản hiện nay được quy định như thế nào?