Xây dựng 2 sân golf hàng chục ha tại Quảng Nam và Lào Cai

Xây dựng 2 sân golf hàng chục ha tại Quảng Nam và Lào Cai

09/12/2019 08:11:32 AM

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án sân golf 18 lỗ, khai thác 50-70 năm tại Quảng Nam và Lào Cai.

TP.HCM: Quy hoạch Cần Giờ thành đô thị tự cung tự cấp

TP.HCM: Quy hoạch Cần Giờ thành đô thị tự cung tự cấp

05/12/2019 08:30:20 AM

Theo ý tưởng quy hoạch được tuyển chọn của Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering LTD (Nhật Bản), huyện Cần Giờ sẽ kết hợp 3 khu chức năng để trở thành đô thị tự cung tự cấp, hòa hợp thiên nhiên và con người.

TP.HCM: Quy hoạch Cần Giờ thành đô thị tự cung tự cấp

TP.HCM: Quy hoạch Cần Giờ thành đô thị tự cung tự cấp

05/12/2019 08:11:32 AM

Theo ý tưởng quy hoạch được tuyển chọn của Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering LTD (Nhật Bản), huyện Cần Giờ sẽ kết hợp 3 khu chức năng để trở thành đô thị tự cung tự cấp, hòa hợp thiên nhiên và con người.

Quảng Ninh duyệt quy hoạch dự án đô thị ven biển gần 1.700ha

Quảng Ninh duyệt quy hoạch dự án đô thị ven biển gần 1.700ha

03/12/2019 08:30:20 AM

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch, dịch vụ, đô thị ven biển khoảng 1.682ha tại TP. Cẩm Phả.

Quảng Ninh duyệt quy hoạch dự án đô thị ven biển gần 1.700ha

Quảng Ninh duyệt quy hoạch dự án đô thị ven biển gần 1.700ha

03/12/2019 08:11:33 AM

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch, dịch vụ, đô thị ven biển khoảng 1.682ha tại TP. Cẩm Phả.

Quảng Ninh duyệt quy hoạch dự án đô thị ven biển gần 1.700ha

Quảng Ninh duyệt quy hoạch dự án đô thị ven biển gần 1.700ha

03/12/2019 08:07:25 AM

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch, dịch vụ, đô thị ven biển khoảng 1.682ha tại TP. Cẩm Phả.

10 năm tới, 4 huyện ở TP.HCM có thể lên quận

10 năm tới, 4 huyện ở TP.HCM có thể lên quận

02/12/2019 15:21:45 PM

Đến năm 2030, TP.HCM chỉ còn Cần Giờ chắc chắn là huyện, 4 huyện còn lại cần tìm định hướng để phát triển lên quận hoặc quận có nông nghiệp.

10 năm tới, 4 huyện ở TP.HCM có thể lên quận

10 năm tới, 4 huyện ở TP.HCM có thể lên quận

02/12/2019 08:30:22 AM

Đến năm 2030, TP.HCM chỉ còn Cần Giờ chắc chắn là huyện, 4 huyện còn lại cần tìm định hướng để phát triển lên quận hoặc quận có nông nghiệp.

10 năm tới, 4 huyện ở TP.HCM có thể lên quận

10 năm tới, 4 huyện ở TP.HCM có thể lên quận

02/12/2019 08:11:33 AM

Đến năm 2030, TP.HCM chỉ còn Cần Giờ chắc chắn là huyện, 4 huyện còn lại cần tìm định hướng để phát triển lên quận hoặc quận có nông nghiệp.

10 năm tới, 4 huyện ở TP.HCM có thể lên quận

10 năm tới, 4 huyện ở TP.HCM có thể lên quận

02/12/2019 08:07:26 AM

Đến năm 2030, TP.HCM chỉ còn Cần Giờ chắc chắn là huyện, 4 huyện còn lại cần tìm định hướng để phát triển lên quận hoặc quận có nông nghiệp.

7 phương án điều chỉnh mở rộng sân bay Nội Bài

7 phương án điều chỉnh mở rộng sân bay Nội Bài

26/11/2019 15:21:45 PM

Tư vấn Pháp ADPi đã hoàn thiện và trình Bộ GTVT 7 phương án điều chỉnh quy hoạch sân bay Nội Bài, nâng công suất lên 100 triệu hành khách hàng năm.

7 phương án điều chỉnh mở rộng sân bay Nội Bài

7 phương án điều chỉnh mở rộng sân bay Nội Bài

26/11/2019 15:02:07 PM

Tư vấn Pháp ADPi đã hoàn thiện và trình Bộ GTVT 7 phương án điều chỉnh quy hoạch sân bay Nội Bài, nâng công suất lên 100 triệu hành khách hàng năm.

7 phương án điều chỉnh mở rộng sân bay Nội Bài

7 phương án điều chỉnh mở rộng sân bay Nội Bài

26/11/2019 08:30:22 AM

Tư vấn Pháp ADPi đã hoàn thiện và trình Bộ GTVT 7 phương án điều chỉnh quy hoạch sân bay Nội Bài, nâng công suất lên 100 triệu hành khách hàng năm.

7 phương án điều chỉnh mở rộng sân bay Nội Bài

7 phương án điều chỉnh mở rộng sân bay Nội Bài

26/11/2019 08:11:33 AM

Tư vấn Pháp ADPi đã hoàn thiện và trình Bộ GTVT 7 phương án điều chỉnh quy hoạch sân bay Nội Bài, nâng công suất lên 100 triệu hành khách hàng năm.

7 phương án điều chỉnh mở rộng sân bay Nội Bài

7 phương án điều chỉnh mở rộng sân bay Nội Bài

26/11/2019 08:07:26 AM

Tư vấn Pháp ADPi đã hoàn thiện và trình Bộ GTVT 7 phương án điều chỉnh quy hoạch sân bay Nội Bài, nâng công suất lên 100 triệu hành khách hàng năm.

TP.HCM: Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ có 6 khu chức năng

TP.HCM: Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ có 6 khu chức năng

25/11/2019 20:55:02 PM

Tại TP.HCM, khu đô thị sáng tạo phía đông sẽ có các khu chức năng như trung tâm công nghệ sinh thái Tam Đa; khu đô thị Thủ Thiêm; khu đô thị tương lai Trường Thọ; trung tâm thể thao Rạch Chiếc...

TP.HCM: Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ có 6 khu chức năng

TP.HCM: Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ có 6 khu chức năng

25/11/2019 15:21:46 PM

Tại TP.HCM, khu đô thị sáng tạo phía đông sẽ có các khu chức năng như trung tâm công nghệ sinh thái Tam Đa; khu đô thị Thủ Thiêm; khu đô thị tương lai Trường Thọ; trung tâm thể thao Rạch Chiếc...

TP.HCM: Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ có 6 khu chức năng

TP.HCM: Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ có 6 khu chức năng

25/11/2019 15:02:08 PM

Tại TP.HCM, khu đô thị sáng tạo phía đông sẽ có các khu chức năng như trung tâm công nghệ sinh thái Tam Đa; khu đô thị Thủ Thiêm; khu đô thị tương lai Trường Thọ; trung tâm thể thao Rạch Chiếc...

TP.HCM: Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ có 6 khu chức năng

TP.HCM: Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ có 6 khu chức năng

25/11/2019 08:30:23 AM

Tại TP.HCM, khu đô thị sáng tạo phía đông sẽ có các khu chức năng như trung tâm công nghệ sinh thái Tam Đa; khu đô thị Thủ Thiêm; khu đô thị tương lai Trường Thọ; trung tâm thể thao Rạch Chiếc...

TP.HCM: Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ có 6 khu chức năng

TP.HCM: Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ có 6 khu chức năng

25/11/2019 08:11:34 AM

Tại TP.HCM, khu đô thị sáng tạo phía đông sẽ có các khu chức năng như trung tâm công nghệ sinh thái Tam Đa; khu đô thị Thủ Thiêm; khu đô thị tương lai Trường Thọ; trung tâm thể thao Rạch Chiếc...