4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

12/12/2020 22:07:30 PM

Một số kiểu giao dịch bất động sản chứa đựng nhiều rủi ro là mua nhà đất chưa xong pháp lý hoặc tham gia huy động vốn theo mô hình đa cấp.

4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

12/12/2020 21:14:29 PM

Một số kiểu giao dịch bất động sản chứa đựng nhiều rủi ro là mua nhà đất chưa xong pháp lý hoặc tham gia huy động vốn theo mô hình đa cấp.

4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

12/12/2020 19:59:45 PM

Một số kiểu giao dịch bất động sản chứa đựng nhiều rủi ro là mua nhà đất chưa xong pháp lý hoặc tham gia huy động vốn theo mô hình đa cấp.

4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

12/12/2020 13:18:00 PM

Một số kiểu giao dịch bất động sản chứa đựng nhiều rủi ro là mua nhà đất chưa xong pháp lý hoặc tham gia huy động vốn theo mô hình đa cấp.

4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

12/12/2020 08:33:15 AM

Một số kiểu giao dịch bất động sản chứa đựng nhiều rủi ro là mua nhà đất chưa xong pháp lý hoặc tham gia huy động vốn theo mô hình đa cấp.

4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

4 kiểu giao dịch bất động sản dễ khiến nhà đầu tư trắng tay

12/12/2020 07:33:18 AM

Một số kiểu giao dịch bất động sản chứa đựng nhiều rủi ro là mua nhà đất chưa xong pháp lý hoặc tham gia huy động vốn theo mô hình đa cấp.

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

29/10/2020 22:07:33 PM

Hình thức đầu tư bất động sản thổ cư đơn giản nhất để thu về dòng tiền ổn định là làm sân bóng cho thuê. Nếu nhu cầu cao như tại Hà Nội, chỉ khoảng 1-2 năm là nhà đầu tư có thể thu hồi vốn.

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

29/10/2020 21:14:32 PM

Hình thức đầu tư bất động sản thổ cư đơn giản nhất để thu về dòng tiền ổn định là làm sân bóng cho thuê. Nếu nhu cầu cao như tại Hà Nội, chỉ khoảng 1-2 năm là nhà đầu tư có thể thu hồi vốn.

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

29/10/2020 19:59:48 PM

Hình thức đầu tư bất động sản thổ cư đơn giản nhất để thu về dòng tiền ổn định là làm sân bóng cho thuê. Nếu nhu cầu cao như tại Hà Nội, chỉ khoảng 1-2 năm là nhà đầu tư có thể thu hồi vốn.

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

29/10/2020 13:18:04 PM

Hình thức đầu tư bất động sản thổ cư đơn giản nhất để thu về dòng tiền ổn định là làm sân bóng cho thuê. Nếu nhu cầu cao như tại Hà Nội, chỉ khoảng 1-2 năm là nhà đầu tư có thể thu hồi vốn.

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

29/10/2020 08:33:20 AM

Hình thức đầu tư bất động sản thổ cư đơn giản nhất để thu về dòng tiền ổn định là làm sân bóng cho thuê. Nếu nhu cầu cao như tại Hà Nội, chỉ khoảng 1-2 năm là nhà đầu tư có thể thu hồi vốn.

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

29/10/2020 07:33:22 AM

Hình thức đầu tư bất động sản thổ cư đơn giản nhất để thu về dòng tiền ổn định là làm sân bóng cho thuê. Nếu nhu cầu cao như tại Hà Nội, chỉ khoảng 1-2 năm là nhà đầu tư có thể thu hồi vốn.

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

21/10/2020 22:07:34 PM

Bỏ ra 1,2 tỷ đồng mua một mảnh đất tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (TP.HCM), sau gần 1 năm anh Hữu Thắng bán lại với giá 1,75 tỷ đồng, trừ mọi chi phí anh lời 450 triệu đồng.

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

21/10/2020 21:14:33 PM

Bỏ ra 1,2 tỷ đồng mua một mảnh đất tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (TP.HCM), sau gần 1 năm anh Hữu Thắng bán lại với giá 1,75 tỷ đồng, trừ mọi chi phí anh lời 450 triệu đồng.

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

21/10/2020 19:59:50 PM

Bỏ ra 1,2 tỷ đồng mua một mảnh đất tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (TP.HCM), sau gần 1 năm anh Hữu Thắng bán lại với giá 1,75 tỷ đồng, trừ mọi chi phí anh lời 450 triệu đồng.

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

21/10/2020 13:18:06 PM

Bỏ ra 1,2 tỷ đồng mua một mảnh đất tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (TP.HCM), sau gần 1 năm anh Hữu Thắng bán lại với giá 1,75 tỷ đồng, trừ mọi chi phí anh lời 450 triệu đồng.

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

21/10/2020 08:33:22 AM

Bỏ ra 1,2 tỷ đồng mua một mảnh đất tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (TP.HCM), sau gần 1 năm anh Hữu Thắng bán lại với giá 1,75 tỷ đồng, trừ mọi chi phí anh lời 450 triệu đồng.

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

Trúng mánh đất nền vùng ven, 1 năm đút túi gần nửa tỷ

21/10/2020 07:33:23 AM

Bỏ ra 1,2 tỷ đồng mua một mảnh đất tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (TP.HCM), sau gần 1 năm anh Hữu Thắng bán lại với giá 1,75 tỷ đồng, trừ mọi chi phí anh lời 450 triệu đồng.

Nhiều nhà đầu tư bất động sản “hốt bạc” từ thị trường ngách

Nhiều nhà đầu tư bất động sản “hốt bạc” từ thị trường ngách

09/10/2020 22:07:21 PM

Vốn nhỏ, không có cơ hội tại các "sân chơi" bất động sản lớn nhưng nhiều nhà đầu tư địa ốc vẫn kiếm được tiền tỷ bằng cách đầu tư vào thị trường ngách.

Nhiều nhà đầu tư bất động sản “hốt bạc” từ thị trường ngách

Nhiều nhà đầu tư bất động sản “hốt bạc” từ thị trường ngách

09/10/2020 21:14:22 PM

Vốn nhỏ, không có cơ hội tại các "sân chơi" bất động sản lớn nhưng nhiều nhà đầu tư địa ốc vẫn kiếm được tiền tỷ bằng cách đầu tư vào thị trường ngách.