Diễn đàn, hỏi đáp về bất động sản và các lĩnh vực liên quan

Tư vấn xây dựng nhà 50m2

Người gửi: Trương Thị Sơn | Thời gian gửi: 18-11-2017 08:38:38 | Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh

Trả lời: ( 1 ) | Lần xem:( 31 )

Nội dung:

Tôi muôn xây căn nhà DT mặt bằng 50m2 nhưng dt thực xây chỉ là 3.4x8m, phần còn lại để sân trước và sau. - dự tính xd 2 lầu, 1lửng, bê tông sân thượng có nhà khoảng 1/2 sân thượng, mái ngói. Đề nghị công ty tư vấn và dự tính chi phí - Nếu bao hoàn thiện hoăc chỉ phần thô 9 hoặc nếu có nhân công thì như thế nào. Cám ơn quí công ty. Gửi mail: son truongthi@gmail.com

Trả lời câu hỏi

Tư vấn xây dựng nhà 50m2

Người gửi: Trương Thị Sơn | Thời gian gửi: 18-11-2017 08:38:38 | Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh

Trả lời: ( 1 ) | Lần xem:( 31 )

Nội dung:

Tôi muôn xây căn nhà DT mặt bằng 50m2 nhưng dt thực xây chỉ là 3.4x8m, phần còn lại để sân trước và sau. - dự tính xd 2 lầu, 1lửng, bê tông sân thượng có nhà khoảng 1/2 sân thượng, mái ngói. Đề nghị công ty tư vấn và dự tính chi phí - Nếu bao hoàn thiện hoăc chỉ phần thô 9 hoặc nếu có nhân công thì như thế nào. Cám ơn quí công ty. Gửi mail: son truongthi@gmail.com

Trả lời câu hỏi

Tư vấn xây dựng nhà 50m2

Người gửi: Trương Thị Sơn | Thời gian gửi: 18-11-2017 08:38:38 | Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh

Trả lời: ( 1 ) | Lần xem:( 31 )

Nội dung:

Tôi muôn xây căn nhà DT mặt bằng 50m2 nhưng dt thực xây chỉ là 3.4x8m, phần còn lại để sân trước và sau. - dự tính xd 2 lầu, 1lửng, bê tông sân thượng có nhà khoảng 1/2 sân thượng, mái ngói. Đề nghị công ty tư vấn và dự tính chi phí - Nếu bao hoàn thiện hoăc chỉ phần thô 9 hoặc nếu có nhân công thì như thế nào. Cám ơn quí công ty. Gửi mail: son truongthi@gmail.com

Trả lời câu hỏi

Tư vấn xây dựng nhà 50m2

Người gửi: Trương Thị Sơn | Thời gian gửi: 18-11-2017 08:38:38 | Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh

Trả lời: ( 1 ) | Lần xem:( 31 )

Nội dung:

Tôi muôn xây căn nhà DT mặt bằng 50m2 nhưng dt thực xây chỉ là 3.4x8m, phần còn lại để sân trước và sau. - dự tính xd 2 lầu, 1lửng, bê tông sân thượng có nhà khoảng 1/2 sân thượng, mái ngói. Đề nghị công ty tư vấn và dự tính chi phí - Nếu bao hoàn thiện hoăc chỉ phần thô 9 hoặc nếu có nhân công thì như thế nào. Cám ơn quí công ty. Gửi mail: son truongthi@gmail.com

Trả lời câu hỏi

Tư vấn xây dựng nhà 50m2

Người gửi: Trương Thị Sơn | Thời gian gửi: 18-11-2017 08:38:38 | Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh

Trả lời: ( 1 ) | Lần xem:( 31 )

Nội dung:

Tôi muôn xây căn nhà DT mặt bằng 50m2 nhưng dt thực xây chỉ là 3.4x8m, phần còn lại để sân trước và sau. - dự tính xd 2 lầu, 1lửng, bê tông sân thượng có nhà khoảng 1/2 sân thượng, mái ngói. Đề nghị công ty tư vấn và dự tính chi phí - Nếu bao hoàn thiện hoăc chỉ phần thô 9 hoặc nếu có nhân công thì như thế nào. Cám ơn quí công ty. Gửi mail: son truongthi@gmail.com

Trả lời câu hỏi

Tư vấn xây dựng nhà 50m2

Người gửi: Trương Thị Sơn | Thời gian gửi: 18-11-2017 08:38:38 | Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh

Trả lời: ( 1 ) | Lần xem:( 31 )

Nội dung:

Tôi muôn xây căn nhà DT mặt bằng 50m2 nhưng dt thực xây chỉ là 3.4x8m, phần còn lại để sân trước và sau. - dự tính xd 2 lầu, 1lửng, bê tông sân thượng có nhà khoảng 1/2 sân thượng, mái ngói. Đề nghị công ty tư vấn và dự tính chi phí - Nếu bao hoàn thiện hoăc chỉ phần thô 9 hoặc nếu có nhân công thì như thế nào. Cám ơn quí công ty. Gửi mail: son truongthi@gmail.com

Trả lời câu hỏi