Cần mua đất nền dự án

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cần mua đất nền dự án. Có 12 bất động sản.

Khu vực được tìm nhiều

Bán nhà riêng tại Việt Nam

Cần mua đất khu đô thị Bàu Xéo

Cần mua đất khu đô thị Bàu Xéo

 • Giá : Dưới 940 triệu
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Trảng Bom, Đồng Nai

05/08/2019

Cần mua đất dự án Golden Hills - TĐC Hoà Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Cần mua đất dự án Golden Hills - TĐC Hoà Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng

 • Giá : Thỏa thuận
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Dự án Golden Hills City - Liên Chiểu - Đà Nẵng

27/07/2019

Cần mua gấp 20 lô đất khu L, Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 6 triệu/m2, chịu phí, chồng tiền ngay

Cần mua gấp 20 lô đất khu L, Mỹ Phước 3, Bình Dương giá 6 triệu/m2, chịu phí, chồng tiền ngay

 • Giá : Thỏa thuận
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Dự án Mỹ Phước 3, Dự án Golden City - Bến Cát - Bình Dương

26/07/2019

Cần mua gấp 20 lô L2, lô L3, lô L4, lô L5, lô L6, lô L7, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

Cần mua gấp 20 lô L2, lô L3, lô L4, lô L5, lô L6, lô L7, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

 • Giá : Thỏa thuận
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Dự án Mỹ Phước 3 - Bến Cát - Bình Dương

26/07/2019

Cần mua gấp 20 lô L8, lô L9, lô L10, lô L11, lô L12, lô L13, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

Cần mua gấp 20 lô L8, lô L9, lô L10, lô L11, lô L12, lô L13, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

 • Giá : Thỏa thuận
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Dự án Mỹ Phước 3 - Bến Cát - Bình Dương

26/07/2019

Cần mua gấp 20 lô L13, lô L14, lô L15, lô L16, lô L17, lô L18, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

Cần mua gấp 20 lô L13, lô L14, lô L15, lô L16, lô L17, lô L18, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

 • Giá : Thỏa thuận
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Dự án Mỹ Phước 3 - Bến Cát - Bình Dương

26/07/2019

Cần mua gấp 20 lô L20, lô L22, lô L23, lô L24, lô L25, lô L26, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

Cần mua gấp 20 lô L20, lô L22, lô L23, lô L24, lô L25, lô L26, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

 • Giá : Thỏa thuận
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Dự án Mỹ Phước 3 - Bến Cát - Bình Dương

26/07/2019

Cần mua gấp 20 lô L28, lô L29, lô L30, lô L31, lô L32, lô L33, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

Cần mua gấp 20 lô L28, lô L29, lô L30, lô L31, lô L32, lô L33, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

 • Giá : Thỏa thuận
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Dự án Mỹ Phước 3 - Bến Cát - Bình Dương

26/07/2019

Cần mua gấp 20 lô L34, lô L35, lô L36, lô L37, lô L38, lô L39, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

Cần mua gấp 20 lô L34, lô L35, lô L36, lô L37, lô L38, lô L39, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

 • Giá : Thỏa thuận
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Dự án Mỹ Phước 3, Dự án Golden City - Bến Cát - Bình Dương

26/07/2019

Cần mua gấp 20 lô L40, lô L41, lô L42, lô L43, lô L44, lô L45, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

Cần mua gấp 20 lô L40, lô L41, lô L42, lô L43, lô L44, lô L45, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

 • Giá : Thỏa thuận
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Dự án Mỹ Phước 3 - Bến Cát - Bình Dương

26/07/2019

Cần mua gấp 20 lô L46, lô L47, lô L48, lô L49, lô L50, lô L51, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

Cần mua gấp 20 lô L46, lô L47, lô L48, lô L49, lô L50, lô L51, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

 • Giá : Thỏa thuận
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Dự án Mỹ Phước 3 - Bến Cát - Bình Dương

26/07/2019

Cần mua gấp 20 lô L52, lô L53, lô L56, lô L57, lô L58, lô L59, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

Cần mua gấp 20 lô L52, lô L53, lô L56, lô L57, lô L58, lô L59, Mỹ Phước 3 giá 6 triệu/m2

 • Giá : Thỏa thuận
 • Diện tích : m2
 • Quận/huyện : Dự án Mỹ Phước 3 - Bến Cát - Bình Dương

26/07/2019